Home

Mr Erik Meijer
Advocaat &  MfN geregistreerd mediator in Leidschendam-Voorburg
Advocaat sinds 1991 en Mediator sinds 2010
Werkt in grote en kleine zaken. Wat is een kleine zaak en wat is een grote kwestie? Voor ieder is zijn of haar zaak belangrijk.
Overlegt met u over de beste aanpak van uw kwestie. Mediation of advocatuur? Wat zijn de kansen, kosten en risico’s?

Afspraak:

Kosten:

  • het oriënterend gesprek: geen kosten
  • na afspraak:
    • u betaalt een vast bedrag (nader overeen te komen)
    • u betaalt een overeen te komen bedrag per gewerkt uur
    • u kunt rechtshulp krijgen op toevoegingsbasis:.

High trust:
is bij de Raad voor Rechtbijstand geregistreerd met het predicaat “High Trust”

Geschillencommissie Advocatuur
Op het gebied van de advocatuur is De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken actief. Meijer Advocatuur is aangesloten bij de geschillencommissie voor consumentenzaken Advocatuur