Uw advocaat

algemene praktijk

bijzondere rechtsgebieden:

 • zakenrecht, bijvoorbeeld eigendomskwesties,
 • verbintenissenrecht: geschillen over de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten,
 • personen- en familierecht,
 • echtscheidingen, alimentatieconflicten, conflicten in de sfeer van het omgangsrecht, ouderschap,
 • strafrecht en jeugdstrafrecht,
 • erfrecht,
 • bestuursrecht: (vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen),
 • ambtenarenrecht.

praktijkervaring:

 • ruim 32 jaar advocaat en 13 jaar mediator,
 • voormalig voorzitter van een gemeentelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften gedurende 14 jaar,
 • 10 jaar ombudsteam / wetswinkel Voorburg,
 • voormalig lid van een gemeenteraad,
 • 17 jaar juridische en ambtelijke functies op het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.